Seminarium

Lär er mer om vilka möjligheter som finns med AI-lösningar.

Seminarium

Vårt mål med att erbjuda seminarium till små- och medelstora företag är att öka förståelsen av möjligheterna med att implementera AI. Med god kunskap och kännedom om dessa så kan man ta steget att börja implementera digitala lösningar som i sin tur ökar sitt företags konkurrenskraft.

Kontakta oss

Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

Located at Mobile Heights