Seminarium

Lär er mer om vilka möjligheter som finns med AI-lösningar.

Seminarium

Vårt mål med att erbjuda seminarium till små- och medelstora företag är att öka förståelsen av möjligheterna med att implementera AI. Att därigenom bli mer positiva till digitaliseringen och dess möjligheter för att öka sin konkurrenskraft.

Kontakta oss

Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

Located at Mobile Heights

TEL: +46 (0) 76 866 28 49