Mognadsanalys

Ett sätt för företag att ta reda på hur redo de är att börja använda AI-lösningar.

Mognadsanalys

Vi har erbjudit mognadsanalyser av företags färdighet att använda AI-lösningar i sin produktion eller andra delar av företaget. De har därigenom fått insikt i de första och viktigaste stegen att ta när det kommer till att implementera AI-lösningar.

Analysen ligger också till grund för utvärdering av lämplighet för eventuellt samarbete i form av ett Mission. Primärt har mognadsanalyserna erbjudits till de som visat intresse vid seminarierna som erbjudits av alla projektpartners.

Behöver du digitaliseringsstöd idag?

Kontakta oss

Mobile Heights (projektägare)

Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund