Missions

Genomför ett AI-projekt med oss!

Missions

DigIT Hub AIs Missions-program gav 10 företag som genomgått vår mognadsanalys stöd för att implementera en AI-lösning i sin produktion eller annat område inom företaget. Målet var att detta skulle visa på affärsnyttan och öka företagets förmåga att beställa liknande projekt.

 

Träffa två företag som genomgått vårt Missions-program:

Kontakta oss

Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

Located at Mobile Heights