Missions

Ett sätt för företag att genomföra sina egna AI-projekt tillsammans med oss.

Missions

DigIT Hub AIs Missions-program har gett 10 företag (som genomgått vår mognadsanalys) stöd för att implementera en AI-lösning i sin produktion eller annat område inom företaget. Målsättningen var att detta skulle visa på affärsnyttan med AI och öka företagets förmåga att beställa liknande projekt.

Träffa två företag som genomgått vårt Missions-program:

Behöver du digitaliseringsstöd idag?

Kontakta oss

Mobile Heights (projektägare)

Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund