Missions

Genomför ett AI-projekt med oss!

Missions

 Tack för visat intresse! Anmälan är nu stängd.

DigIT Hub AIs Missions-program ger 10 företag som genomgått vår mognadsanalys stöd för att implementera en AI-lösning i sin produktion eller annat område inom företaget. Målet är att detta ska visa på affärsnyttan och öka företagets förmåga att beställa liknande projekt.

 

Kontakta oss

Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

Located at Mobile Heights

TEL: +46 (0) 702 09 67 01