DigIT Hub AI

Ett initiativ för att hjälpa den privata sektorn i södra Sverige att nå sina digitaliserings- och AI-mål

Genomfördes under 2021-2023 med delfinansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Behöver du digitaliseringsstöd idag?

Vad vi erbjudit genom DigIT Hub AI under åren

Seminarium

Vi har erbjudit seminarium för ökad insyn och förståelse av AI och dess möjligheter.

Mognadsanalys

Vi har erbjudit mognadsanalyser för att hjälpa företag identifiera hur redo de varit att använda AI.

Missions

Vi har erbjudit 10 företag som genomgått mognadsanalysen att genomföra ett Mission.

Exjobb

Vi har erbjudit möjligheten att anordna exjobb för studenter inom AI-teknik och klimatnytta. 

Projektpartners

Kontakta oss

Mobile Heights (projektkoordinator)

Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund