DigIT Hub AI

Vi hjälper den privata sektorn i södra Sverige att nå sina digitaliserings- och AI-mål.

Ett initiativ som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vad vi gör

Seminarium

Vi erbjuder seminarium för ökad insyn och förståelse av AI och dess möjligheter.

Mognadsanalys

Vi erbjuder mognadsanalys för att hjälpa er identifiera hur redo ni är att använda AI.

Missions

10 företag som genomgått mognadsanalys erbjuds att genomföra ett mission.

Exjobb

Vi erbjuder möjligheten att anordna exjobb för studenter inom AI-teknik och klimatnytta. 

Projektpartners

Kontakta oss

Mårtenstorget 10A, 223 51 Lund

Located at Mobile Heights